تاکید امام جمعه گرگان بر توسعه آشوراده همراه با حفظ محیط زیست