مسابقات دوچرخه سواری کوهستان قهرمانی استان اصفهان برگزار شد