رشته فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه تهران به سمت اصلاح گرایش‌ها حرکت می‌کند