۹۵ هزار نیروی وزارت بهداشت مجوز استخدام ندارند/ ایجاد ۳ هزار کلینیک دندانپزشکی دولتی تا پایان سال