تمام تلاش ما این است که دانشگاه منحل نشود/دانشگاه علوم اقتصادی نباید فدای خواسته‌های جناحی شود