جشن بزرگ «معلم شهر اخلاق سپاس» در سمنان برگزار می‌شود