جامعه ورزشی استان کرمانشاه در راهپیمایی علیه کودک کشی در یمن شرکت کردند + عکس