انتقاد از نبود برنامه فوتبال در شبکه نصف‌جهان/ بی‌توجهی به ورزش