جلالی: طرفین مذاکرات هسته‌ای مراقب بدخواهان توافق باشند