میرشاد ماجدی: هواداران بیایند تراکتور را شکست می‌دهیم (اختصاصی استقلال جوان)