وزیر بهداشت: سه هزار کلینیک دندانپزشکی دولتی امسال ایجاد می‌‌شود