گزارش تصویری// راهپیمایی نماز گزاران مشهدی در اعتراض به جنایات آل سعود در یمن