روایت تولیت آستان مقدسه حضرت معصومه از ملاقات اخیر آیت الله وحید خراسانی با رهبر معظم انقلاب