نمایش آثار تجسمی چهار بانوی هنرمند در نگارخانه شهنوش انزلی