ناجا: توقیف 47 خودروی لوکس در 7 ساعت در شمال تهران