ترمینال رسانه‌ای آشوب مهاباد/ مشق رسانه‌های صهیونیستی و سعودی از روی بی‌بی‌سی!