حدیث روز/ جمله‌ای که تو را از آنچه ميان آسمان و زمين است محفوظ مى‌دارد