اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی مواد غذایی ارزان شد