اعتراض یک از اعضای تیم «پاراکلایمبینگ» ایران به بی‌توجهی‌ها