معاون وزیر: 177 هزار دانش آموز در مدارس عشایری کشور تحصیل می کنند