طرح ویژه نظارت بر فروشگاه های زنجیره‌ای/ افزایش گشت‌های سیار در ماه مبارک رمضان در دو شیفت