تنظیمات، همگام سازی و امکانات: فایرفاکس در برابر کروم