سخنگوی وزارت خارجه ‌آمریکا: رویکرد عربستان در یمن، انسان دوستانه است