(تصویر) کشته در سقوط هواپیما در بزرگراهی در آمریکا