وزیر ارتباطات:اپراتورهاهرچقدر پهنای باند بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهیم.