آتيلا حجازي، پژمان جمشيدي و ميناوند در کنار خدمه پرواز مشهدشان + عکس