امکان تولید سالانه 20 میلیون لیتر روغن استراتژیک در کشور فراهم شد