هفته هلال احمر با عنوان آموزش امداد کلید نجات آغاز شد