راهیابی تکواندوکاران شهرضا به مسابقات قهرمانی کشور/کسب ۱۱ مدال در مسابقات استان اصفهان