سلامی بااحترام به ناجیان بی ادعا/۲۱ هزار امدادگر درآذربایجان شرقی