صادرات سالانه 500 میلیون دلار فرش دستباف/ سهم 30 درصدی ایران از تجارت فرش در جهان