ما عروسک‌ساز نیستیم/ خانواده دارا و سارا شکل می‌گیرد