نیاز کتابخانه‌های مدارس گچساران به 20 هزار جلد کتاب