وجود آسیب‌های متعدد در کمین کودکان کار و خیابانی بویراحمد