جمع آوری ۴۰۰ هزار دلار توسط بانجی در عرض یک هفته برای کمک به مردم نپال