کودکان و نوجوانان، احادیث و زندگی امام رضا(ع) را خوشنویسی می‌کنند