32 هزار واحد توليدی در شهرک‌های صنعتی به بهره‌برداری رسيد