برد شش گله پی اس جی و افزایش اختلاف در صدر جدول به 6 امتیاز