تشکر ویژه سازندگان بازی Goat Simulator از هیدئو کوجیما در لیست عوامل و دست اندرکاران