همدانی: مجبوریم قهرمان این فصل لیگ و محبوب قلب‌ آذربایجان را شکست دهیم