گل‌محمدی:فوتبال ایران مسایلی مهم‌تر از قرارداد سرمربی دارد