چینی‌ها باید کتابخواندن را از ایرانی‌ها یاد بگیرند