گروه مرتبط با داعش مدعی حمله به پایگاه حماس در غزه شد