تاکنون هیچ موضوع جدی در دستور کار شورا مطرح نشده است/ وزارتخانه‌ها شورا را به رسميت نمي‌شناسند/ به ر