نورمحمدی: روزهای اول کار کردن با برانکو سخت بود/ دربی رفت را بردیم و دوست داریم بازی برگشت را هم ببریم