خسارت سنگین به 150 واحد مسکونی در پی بارندگی شدید در مشهد + تصاویر