رانندگی دیوانه‌وار سارق زورگیر با کامیون کمپرسی در بزرگراه