قوانین مجلس بعداز حکم رهبری باید اصلاح می‌شد؛ اما نشد/ وزارتخانه‌ها شورا را به رسميت نمي‌شناسند/ به