علامت سوال بزرگ/ مهره شانس استقلالی‌ها در دروازه تراکتور؟