فرمانده نیروهای گشتی شهر ریاض بر اثر شلیک گلوله کشته شد